ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VN: 3341091271)

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Misafirimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde tüm grup kurumlarımızı ziyaret ederek sunulan hizmetlerimizden faydalanmak istemeniz ve hizmet markalarımızdan hizmet almanız/ görüşmeler yapmanız halinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

Gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı davranışa karşı güvenliğin sağlanabilmesi ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi işliyoruz.

Hizmetlerin tarafınıza sağlanması, gerekli sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi, gerekli durumlarda tarafınızla iletişim kurulması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer ziyaretçilerimizden ayırt edilebilmesi, operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, fatura düzenlenebilmesi, tarafınızdan ödeme alınabilmesi, ihtiyaç duyduğunuz Hizmetler’in belirlenebilmesi, kampanyalarından faydalanabilmeniz, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenebilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad, TC kimlik numarası, imza) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve müşteri işlem (Hizmet içerikleri, bedelleri, ödeme detayları) bilgilerinizi, hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

Hizmetler’i almanıza engel herhangi bir hastalığınızın, alerjinizin veya başkaca engel bir sağlık durumunuzun olup olmadığını değerlendirebilmek ve size verilecek en uygun Hizmet’i belirleyebilmek amacıyla sağlık bilgilerinizi (alerjileriniz, kan şekeri, nabız, ameliyatlarınız, sağlık geçmişiniz, geçmiş hastalıklar, tedaviler, kullanılan ilaçlar, beslenme ve uyku rutini, kilo, boy, cilt, saç, tırnak gibi fiziksel özellikler, alışkanlıklar, bağışıklık özellikleri, cinsel sağlık bilgileriniz, spor alışkanlıklarınız, bağımlılık bilgileri, aile geçmişi, meslek, kronik problemler, cerrahi müdahale geçmişi) işliyoruz.

Bütün verileriniz, şirket politikaları doğrultusunda fiziksel veyahut sanal olarak(bulut ortamı, veri depoları vb)  şirket dışında harici depolama alanlarında tutulabilir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi, bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren konularda ürün ve hizmet desteği aldığımız yurtiçindeki hizmet sağlayıcılarımızla, yasal yükümlülüklerimiz ve yasal haklarımızın kullanılması kapsamında yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlarla, bazı hizmetlerimizin bağlı bulunduğumuz grup şirketleri bünyesinde ortak olarak tedarik edilmesi nedeniyle grup şirketlerimizle paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi, güvenlik kameraları ile doldurduğunuz fiziksel formların kaydedilmesi ile bizimle paylaştığınız bilgilerin veya aldığınız hizmet bilgilerinin bilgi sistemlerimize kaydedilmesi ile iletişim kanalları üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerinizin kaydedilmesi ile çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, Hizmetlerimizin sağlanmasına ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine; ayrıca sağlık bilgilerinizi ise ayrıca vereceğiniz “açık rıza” ya dayanarak topluyor/işliyoruz.

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Adres: Mecidiyeköy Fulya, Büyükdere Cad. No: 78-80/B, 34394-34077 Şişli/İSTANBUL

E-Posta: info@endaclinic.com

İletişim: +90 552 461 34 59

Mersis : 0334109127100001

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Aşağıda, sağlık ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rıza metni yer almaktadır. Aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde bu aydınlatma metninde belirtilen sağlık ve kişisel verilerimin işlenmesine ve bağlı grup şirketlerle paylaşılmasına rıza veriyorum.

İYS

ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VN: 3341091271)

İYS metni

Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Kayıt işlemleri sırasında verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine, kayıt altına alınmasına ve muhafaza edilmesine ve aynı zamanda hizmet ilişkisi içerisinde olduğu grup kurumları ve markaları ve üçüncü kişiler ile paylaşmasına muvafakat ediyor ve onay veriyorum. ENDA ESTETİK VE SAĞLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından grup kurum ve markalarına dair her türlü bilgilendirme, anket, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik v.b hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları tanıtım ve bilgilendirmeler kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti ( arama, sms, mail, vb ) gönderilmesini kabul ediyorum.